Nå er forhandlingene brutt, og det blir mekling.

- For to år siden streiket lokførerne for sin kompetanse og en trygg jernbane. Nå er konduktørenes kompetanse og bemanning i togene stridens kjerne, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

Dato for meklingen er ikke bestemt.