I dag 11. mai har LO Stats forhandlingsutvalg godkjent lønnsoppgjørene for:

  • Spekter område 2: Norges Bank.
  • Spekter område 7: NSB, CargoNet, Mantena, NSB Gjøvikbanen, NSB Trafikkservice og Railcombi.
  • Spekter område 8: Posten Norge og Bring.
  • Spekter område 10 og 4: Helseforetak og Lovisenberg diakonale sykehus.
  • Virksomheter uten områdeinndeling: Entur, Green Cargo og LHL.

Om Spekter-forhandlingene

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak. Noen virksomheter er uten inndeling.