Les hele saken i Aktuell

Saken startet med at medlemmer av NTL Norsk Tipping ikke fikk fri med lønn for å delta på et kurs om pensjon i 2010.

Norsk Tipping og Spekter mener kursets innhold ikke gir fri med lønn, samt at det skulle arrangeres av den lokale foreningen, og etter Norsk Tippings tolkning dermed ikke utløser retten til fri uten lønnstrekk.

LO Stat bestrider dette, og mener sammen med NTL og LOs advokat Sigurd-Øyvind Kambestad at denne type kurs kvalifiserer til fri med lønn, og krever at lønnen blir etterbetalt til medlemmene.

Saken i Arbeidsretten varer til og med i dag onsdag 1. februar, og på vitnelisten står blant andre NTL-leder John Leirvaag, leder Gjermund Nedgård i NTL Norsk Tipping og LO Stats nestleder Eivind Gran.

Gran mener at Spekter forsøker seg med omkamp i Arbeidsretten for å få igjennom krav de stilte ved siste hovedavtalerevisjon.

- De fikk ikke gjennomslag for sitt syn da, og derfor vil det være galt om de får det nå, mener Gran.

Dom er ventet i andre halvdel av februar