- Koronaviruset har rast i flere uker. Det er ingen overraskelse. Det som er overraskende, er at Spekter tolker lovverket og rådgir virksomheter om permitteringer som ansattes organisasjoner er sterkt uenig i. Dette kan føre til usikkerhet og unødvendige konflikter i en ellers krevende periode for landet, sier Eivind Gran.

LO Stat støtter seg på LOs jurister, som er klare på at 14 dagers varslingsfrist er normen. Arbeidsmiljølovens § 15 – 3 (10) åpner for to dagers varsel «dersom ulykker, naturhendelser eller uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften». Koronaviruset er ikke en uforutsett hendelse i lovens forstand. Les bakgrunn fra LOs advokater her.

Se også temaseksjonen fra LOs advokater om arbeidsliv og koronaviruset.

Spekter kontaktet ikke LO Stat.

Eivind Gran stusser også på at Spekter ikke kontaktet LO Stat før de gikk ut med råd om to dagers frist for permitteringsvarsel.

- Samfunnet inviteres til dugnad. For oss er det ikke greit at Spekter konkluderer på denne måten. Vi snakker om en arbeidsgiverorganisasjon med flere hundre tusen ansatte i medlemsbedriftene. Slike råd kan få store ringvirkninger for både virksomhetene og ansatte, og burde blitt diskutert med oss, sier Eivind Gran.

Spekter skriver følgende på sine hjemmesider: Før eventuelt varsel om permittering sendes, skal dette drøftes med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalen § 19. De berørte ansatte skal som hovedregel varsles med en frist på 14 dager, jf. Hovedavtalen § 20. I spesielle tilfeller kan varslingsfristen settes til to dager. Bakgrunnen for forkortet varslingsfrist bør begrunnes fra arbeidsgiver. Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått nå, legger Spekter til grunn at varslingsfristen på to dager kan benyttes.

- Jeg forventer at Spekter nå rydder opp, sier Eivind Gran.

NTL ber tillitsvalgte avvise to dagers permitteringsvarsler. Les saken på frifagbevegelse.no