Tvisten knytter seg til paragrafer i Hovedavtalen som regulerer retten til å få fri med lønn for å delta på organisasjonsfaglige kurs. Partene har tolket avtaleteksten ulikt, og medlemmer som har ønsket å gå på kurs har fått beskjed om at de ikke vil få fri med lønn. Bare de som allerede er tillitsvalgte har etter Spekters syn rett til fri med lønn.

- Dette ville truet hele kursvirksomheten i LO Stat og forbundene. Vi mener at det er bra for både medlemmene, virksomhetene og partsforholdet at vi utdanner både medlemmer og  tillitsvalgte.  Vi konstaterer at det er enstemmighet i Arbeidsretten om at vår tolkning er den korrekte. Vi håper vi slipper flere runder på dette, sier Lise Olsen og Eivind Gran, som har representert LO Stat i denne saken.

Prosessfullmektig for LO Stat har vært Marit Håvemoen fra LOs juridiske avdeling.

- Hun har gjort en fremragende jobb for oss i denne saken, sier de to.

Uenigheten som knytter seg til kursvirksomheten har vært gjenstand for flere saker i Arbeidsretten. Men LO Stat mener at denne siste saken setter tingene på plass.

- Spekter begrunner dette med økonomi. Det sier retten at ikke er noen god grunn. Likevel er det slik at virksomheten kan si nei «av tvingende grunner», men det er knyttet til fravær som skaper problemer for selve driften og ikke økonomi,sier de to.

Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister, opprettet i 1915. Domstolen behandler tvister om forståelsen, gyldigheten og eksistensen av tariffavtaler, samt brudd på bestemmelsene om fredsplikt og tvister om erstatningsansvar for tariffbrudd og ulovlig arbeidskamp. Arbeidsretten har hele landet som rettskrets og er den øverste domstol på sitt saksfelt.