Årets lønnsoppgjør for over 50.000 LO-medlemmer i Spekter-området ble innledet i dag klokken 10.00. 
I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret. 

LO Stats krav holder seg innenfor rammene av frontfaget, det vil si 2,4 prosent. LO Stats nestleder Eivind Gran poengterer at den økonomiske situasjonen er usikker, og forventer at lederne også tar dette innover seg. 

– De økonomiske utsiktene framover er usikre. LO Stat medvirker i årets tariffoppgjør til at det legges grunnlag for langsiktig jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapningen, sier Gran.

LO Stat jobber for at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig. Til de som tjener 398.174 kroner eller mindre krever LO Stat et generelt tillegg på 3.900 kroner. 

– Utjevningen mellom menn og kvinners lønnsnivå går for langsomt. Likelønnsprofilen på sentralt og lokalt avtalte tillegg må derfor videreføres, poengterer Gran.

Tilbyr pensjonsløsning

I forbindelse med lønnsoppgjøret 2015 ønsket Spekter å endre pensjonsordning i kultursektoren på grunn av anstrengt økonomi i flere kulturinstitusjoner. I fjorårets forhandlinger overleverte ansattes organisasjoner et tilbud om å gå fra dagens ytelsespensjon til hybridpensjon. Tilbudet gir en årlig innsparing på rundt 40 millioner kroner og rydder opp i anstrengte budsjetter i kultursektoren. Spekter avviste tilbudet og krevde at ansatte skulle gå over på innskuddspensjon. 

Siden april 2015 har pensjonsforhandlingene stått i stampe. Dermed drar partene med seg fjorårets lønnsoppgjør inn i årets. LO Stat krever sammen med resten av ansattes organisasjoner i kultursektoren at lønnsoppgjøret fra i fjor gjøres ferdig, før årets forhandlinger landes. 

Følgende organisasjoner forhandler på vegne av ansatte i kultursektoren:

 • LO Stat (NTL, Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon)
 • SAN (Norsk Lektorlag, NITO, Tekna og Econa),
 • Norsk Skuespillerforbund og
 • Norske Dansekunstnere 


Om forhandlingene

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster.

Slik er inndelingen: 

 1. Orkestre og teatre,
 2. Norges Bank,
 3. Avinor,
 4. Lovisenberg,
 5. Nettbuss,
 6. NRK,
 7. NSB,
 8. Posten,
 9. Øvrige virksomheter
 10. Helseforetak

Forhandlingene foregår i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo. Adressen er Sørkedalsveien 6.
Spekter-oppgjøret kan følges på: www.lostat.no, Twitter: @LO_stat og Facebook: LO Stat

Kontaktpersoner:

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639