– I fjor opplevde store grupper svekket kjøpekraft. Dette fordi prisstigningen ble høyere enn forventet. I år krever vi at ansatte skal sikres en rimelig andel av verdiskapningen, og krever derfor økt kjøpekraft, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Krever rettferdig lønn.

Til de som tjener 407.265 kroner eller mindre, krever LO Stat et lavtlønnstillegg på 2.925 kroner.

– LO Stat jobber for at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig. Vi legger derfor stor vekt på utjevning i årets lønnsoppgjør, for å sikre at ansatte ikke blir hengende etter i lønnsutvikling, sier Eivind Gran.

Likelønnskampen fortsetter.

LO Stat ser at utjevningen mellom menn og kvinners lønnsnivå går for langsomt.

– Likelønn på sentralt og lokalt avtalte tillegg må derfor prioriteres, poengterer Eivind Gran.

Krav på linje med LO-NHO-oppgjøret.

LO Stats krav holder seg innenfor rammene av lønnsoppgjøret i industrien, det såkalte frontfaget. Det vil si at LO Stats krav er innenfor en ramme på 2,4 prosent.

LO Stats forhandlingsleder forventer at lederne også tar dette innover seg.

– Vi forutsetter at lønnsveksten skal danne grunnlaget for ledere og andre grupper, framhever Eivind Gran.

Om forhandlingene

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen reguleres lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

10 Spekter-områder.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak