I tillegg til store foretak som VY, Posten, Avinor, Vinmonopolet og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

- LO Stat krever økt kjøpekraft til alle, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

LO Stat krever et generelt lønnstillegg på 7.800 kroner per år til alle. I tillegg krever LO Stat et generelt lønnstillegg på 3.900, kroner per år til de som tjener 471.960 kroner eller mindre. Kravene til lønn skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn samt sikre garantiordningene.

Tilleggene er et bruttotillegg og gis med virkning fra 1. april 2022. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

- Kravene er i tråd med resultatet i konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget, sier Lise Olsen.

LO Stat forutsetter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt skal være normgivende både for ledere og andre grupper av arbeidstakere i virksomhetene, og for hele arbeidsmarkedet ellers.

Pensjoner i kultursektoren.

Ansatte i kultursektoren har hatt en midlertidig pensjonsordning siden 2016, og det hele endte i streik i 2021. 25. oktober avsluttet vi en nesten åtte uker lang streik fordi arbeidsgiverne gikk med på å innføre livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser i kultursektoren.

«Med virkning fra 1. april 2022 innføres en tjenestepensjon med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til kvinner og menn (livsvarig og kjønnsnøytral).»

Nå blir pensjon i kultursektoren en del av vårens tariffoppgjør.

 - Vi forventer at Spekter i tiden framover oppfyller protokollen fra meklingen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandles de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.