Spekter er delt inn i 10 områder, noen av dem har flere overenskomster. Slik er områdefordelingen:

 

1. Orkestre og teatre
2. Norges Bank
3. Avinor
4. Lovisenberg
5. Nettbuss AS
6. NRK
7. NSB
8. Posten
9. Øvrige virksomheter
10. Helseforetak

 

Mellomoppgjøret starter med A-delen. Dette er bestemmelser som gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for B-delsforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

 

Forhandlingene foregår i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo. Adressen er Sørkedalsveien 6.

 

Spekter-oppgjøret kan følges på:

Internett: lostat.no

Twitter: @LO_stat

Facebook: LO Stat

 

Kontaktpersoner:

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723

Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639