A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen: 
1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak
Forhandlingene foregår i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo. Adressen er Sørkedalsveien 6.

Spekter-oppgjøret kan følges på:
www.lostat.no
Twitter: @LO_stat
Facebook: LO Stat

Kontaktpersoner:
Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639