Ådne Cappelen, som er leder for utvalget med det litt kompliserte navnet "Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene", bare forkortet til TBU, har grunn til å være fornøyd. For i 2014-oppgjøret virker det ikke som om noen av de store gruppene har forsynt seg grovere enn andre. Det vil nok skape mindre støy i årets mellomoppgjør.

Les rapporten i kortversjon her.

I staten ble lønnsveksten 3 1/4. Det samme i Spekter (helseforetakene unntatt. De krøp opp på 3,4). Og selv i finanssektoren, som tidligere har vært verstinger, var det disiplin i fjor.

Et område skiller seg ut, den store gruppen "undervisningspersonell". De hadde en lønnsvekst i fjor på bare 2 1/3 prosent. Årsaken er først og fremst lærerstreiken i fjor, som innebar at tilleggene begynte å virke først på høsten.  Cappelen slo fast at hvis det ikke hadde vært for dette, så hadde lønnsveksten i Norge vært 3,3 prosent. Det er et tall partene hørte ofte i fjor. 3,3 prosent bble resultatet i frontfaget (Industrien, som forhandler først) og var i fjor på det nærmeste hogget i stein for alle andre oppgjør.

 LO Stat-leder Tone Rønoldtangen fikk ikke kaffen i halsen av å se tallene fra TBU.

Tallene er ikke overraskende, Nå vil de bli med på å danne bakgrunnen for krav som etter hvert skal utformes av forhandlingsutvalgene våre, sier hun.

Det som også kommer til å bli en diskusjon i de samme forhandlingsutvalgene, er lønnsoverhenget fra i fjor. For staten er det på 2 prosent, noe som enkelt forklart indikerer at det blir mindre "friske" penger å fordele i 2015. (Les mer om lønnsoverheng her)

Tirsdag samles LOs representantskap for å vedta sin lønnspolitiske uttalelse. Det er representantskapet som formelt vedtar kravene i oppgjøret – men ikke noe kronekrav. LO Stats forberedelser har allerede startet, men først etter påske innledes årets mellomoppgjør.