Hovedtariffavtale, lokale forhandlinger og Frontfaget klarer vel de fleste, men forklar "overheng", "lønnsglidning" og "justerings- og normeringsoppgjør" slik at selv far forstår det. Det sliter selv garvede tillitsvalgte med, kan vi røpe.

Derfor har frifagbevegelse.no laget tidenes mest omfattende jukselapp. Med sitt tariffleksikon, som oppdateres hvert år, gir de deg forklaringer og definisjoner.

Du finner leksikonet her:

Og her finner du frifagbevegelse, med oppdaterte nyheter fra både tariffoppgjør og annet som skjer i norsk arbeidsliv og omegn.

Overheng er for øvrig:

En prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

De andre ordene kan du slå opp selv.