De ansatte og ledelsen ved Vinmonopolet, AIM Norway (tidligere luftforsvarets verksted) Oslo Sporveier, Broadnet og Valnesfjord Helsesportssenter har ikke kommet i mål i forhandlinger. Derfor prøver LO Stat og Spekter å finne en løsning i dag, før Riksmekleren eventuelt må kobles inn. Dette kalles fase 3-forhandlinger.

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 52.000 medlemmer i Spekter. Her ligger det over 200 overenskomster fordelt på 10 områder. I tillegg til store foretak som NSB, Helseforetakene, Posten, Avinor og NRK, omfattes også en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Her ser du oversikten overenskomster fordelt på områdene 1 til 10:

Overenskomst-område 9 i Spekter er et samleområde med 64 virksomheter. Etter B-delsforhandlinger og for noen en runde med bistand fra LO Stat og Spekter, gjenstår altså fem overenskomster det ikke er oppnådd enighet om. Det spesielle med dette området, er at det sees under ett. Det blir ikke "lukket og godkjent" før alle er i mål. Noe som også innebærer at man ser de fem gjenstående virksomhetene i fase 3 i sammenheng.

Det er nok Vinmonopolet som på forhånd har vært mest omtalt. Der strides det om åpningstider etter at regjeringen har varslet at de vil endre loven slik at Vinmonopolet kan holde åpent på julaften, påskeaften, pinseaften og nyttårsaften. Dette setter de ansatte seg sterkt i mot. Handel og Kontor, som oganiserer de fleste ved Vinmonopolet reagerer på at kravene om endrede åpningstider er bragt inn i tarifforhandlingene før loven er endret og til tross for at Vinmonopolets ledelse ikke har gitt uttrykk for noe sterkt ønske om endringer. Striden har satt bom for hele oppgjøret, slik at det også gjenstår mye annet før man er i mål.

I Oslo Sporveier har spesielt pensjonsspørsmål hindret en løsning. Arbeidsgiver vil innføre innskuddsbasert pensjon, mens de ansatte sier nei. For Broadnet handler det mest om økonomisk ramme, mens det i AIM strides om hele avtalen. Ved Valnesfjord Helsesportssenter er det uenighet om flere elementer i tariffavtalen.

Det er forventet tunge og kompliserte forhandlinger mellom LO Stat og Spekter før det kommer en endelig avklaring.