LO Stat har i dag varslet plassfratredelse for 248 medlemmer i Fellesforbundet og 49 medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT). Meklingen innledes mandag førstkommende klokken 1200 og frist er satt til 18. september ved midnatt.

Skulle det ende med streik, vil den iverksettes 19. september ved arbeidstidens start.

Forhandlingsleder for LO Stat, Lise Olsen forventer en tung og komplisert mekling.

- Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Våre forbund ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Der ligger også stridens kjerne, sier hun.

Hun vil ikke spå om resultatet nå.

- Vi går inn i enhver mekling med et mål om å bli enig, men forbereder oss også på at det kan ende i konflikt.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av en eventuell konflikt.

Inntil utskillingen var medlemmene i Fellesforbundet omfattet av Forsvarets verkstedoverenskomst, mens FLTs medlemmer var en del av Hovedtariffavtalen i staten. AIM gikk inn i Spekter i 2012, og partene ble i første omgang enig om å videreføre gjeldene avtale fram til årets tariffrevisjon. Der ble man ikke enig om noen ny overenskomst, og dermed går turen til Riksmekleren.

For ytterligere kommentarer:

Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat under meklingen: 900 66 207