Hele og faste stillinger, økt ubekvemstillegg og uttelling for kompetanse. Det var noen av hovedpunktene da LO-forbundene i kommunesektoren i dag la fram sine krav i KS-oppgjøret.

Les hele saken på frifagbevegelse.no