LO Stat arrangerer tariffkonferansene etter samme modell som før forrige tariff-revisjon. Det innebærer at de avholder en dagskonferanse i Oslo 16. oktober og sju konferanser over to dager i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Sandnes, Tromsø, Hamar og Bodø. Målgruppe for konferansene er tillitsvalgte som er involvert i tariffrevisjonen/lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene sentralt. I tillegg til å debattere tariffrevisjonen 2012 i staten og Spekterområdene, vil konferansene fokusere på et tarifffaglig tema, som i år er arbeidstidsordninger og reglene knyttet til det.

Det er laget et bakgrunnshefte med faktastoff om tariffrevisjonen og egne temaark som peker på utfordringer knyttet til neste års hovedoppgjør, samt et eget temaark spesialtemaet. Dette materiellet sendes ut via forbundskontorene og LO Stats distriktssekretærer i god tid før konferansene.

- Vi håper på bred oppslutning på konferansene. Det er dette som er våre lyttestasjoner før vi drar i gang arbeidet med tariffrevisjonen til våren, sier LO Stats leder, Tone Rønoldtangen.

Tariffkonferanser, når, hvor og påmelding:

Dagskonferanse:

Folkets Hus, Oslo 16. oktober.

Påmelding:  jorund.hassel@lostat.no eller britt.bjornstad@lostat.no innen 4. oktober.

Lunsj til lunsj-konferanser:

21. – 22. oktober. Quality Hotel Klubben, Tønsberg.

Påmelding: vidar.larsen@lostat.no innen 8. oktober.

21. – 22. oktober. Scandic Bergen City, Bergen.

Påmelding: birgit.stav@lostat.no innen 8. oktober

23. – 24. oktober. Nova Hotell, Trondheim.

Påmelding: lostat.trondheim@lostat.no innen 8. oktober

 23. – 24. oktober: Quality Residence Hotel, Sandnes.

Påmelding: lostat.stavanger@lostat.no innen 8. oktober

28. – 29. oktober: Scandic Hotel, Tromsø.

Påmelding: lostat.tromso@lostat.no innen 8. oktober

28. – 29. oktober: Rica Olrud Hotel, Hamar.

Påmelding: lostat.hamar@lostat.no innen 8. oktober

30. – 31. oktober: Rica Bodø Hotel, Bodø.

Påmelding: lostat.bodo@lostat.no innen 8. oktober

Ytterligere informasjon, oppstart/avslutning etc vil bli utsendt fra det enkelte distriktskontor, og eventuelle spørsmål om konferansene kan rettes til distriktssekretærene.