Fortsatt må LO Stat vente på de siste uravstemningene i Spekter og på forhandlingene i helseforetakene før boka kan lukkes i årets hovedtariffoppgjør. Forhandlingssystemet for helseforetakene, altså det som omfatter alle ansatte i sykehusene, er omfattende. Første forhandlingsrunde - de såkalte A1-forhandlingene - foregikk sentralt mellom LO Stat og Spekter og ble gjennomført i vår.

De såkalte A2-forhandlingene føres også sentralt, men mellom Fagforbundet og Spekter helse. Forhandlingene starter neste uke, altså i uke 24. Det er i disse forhandlingene de vesentligste justeringene av lønn og tillegg blir avtalt. En tariffavtale omfatter mye mer enn bare kroner og øre. Det er det viktig å merke seg. Den inneholder bestemmelser om permisjoner, sosiale bestemmelser, pensjon mm.

Det er også i A2- delen at det blir avtalt om det skal gjennomføres lokale forhandlinger eller ikke.

Lokale forhandlinger kalles B-dels forhandlinger. Det blir gjerne gitt sentrale føringer for hva som skal prioriteres i disse lokale forhandlingene dersom de skal gjennomføres. Først når alle rundene i tariffoppgjøret er gjennomført, sendes det anbefalte forslaget ut på uravstemning hos medlemmene. Og helt til slutt rundes det hele av mellom LO Stat og Spekter.