Stoltenberg vil invitere partene fra både privat og offentlig sektor til et snarlig møte. Årets oppgjør førte til flere omfattende streiker som satte sitt preg på siste del av årets tariffvår. Stoltenberg ønsker at at partene skal drøfte erfaringene fra årets oppgjør, men poengterer at dette ikke må oppfattes som politisk innblanding i lønnsoppgjørene.

- Jeg syns det er en god idé, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. Hun sier at LO Stat uansett vil ha behov for å evaluere årets oppgjør og det som skjedde da det endte med streik i staten og 5000 LO-medlemmer ble tatt ut.

- Jeg er også enig med LO-leder Roar Flåthen når han sier at en under evalueringen av årets oppgjør må diskutere definisjonen av frontfaget.

- Frontfagets legitimitet avhenger av at partene har en felles forståelse av de grunnleggende prinsippene i modellen. Derfor må vi bruke tid på å skape en felles forståelse av modellen. Det manglet i år, og det var også en av de sentrale årsakene til at det ble streik, sier Rønoldtangen, som i dag møter tillitsvalgte i Trondheim for å diskutere erfaringene fra årets oppgjør.