LO Stat varslet i forige uke plassfratredelse for 248 medlemmer i Fellesforbundet og 49 medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) ved AIM Norway.

Forhandlingsleder for LO Stat, Lise Olsen sa før meklingen at hun forventet en tung og komplisert mekling.

- Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Våre forbund ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Der ligger også stridens kjerne, konstaterte hun rett før meklingen ble innledet mandag denne uka.

Nå har partene snakket sammen under ledelse av mekler Bjørn Lillebergen i tre dager. På grunn av taushetsplikten som gjelder under mekling, har vi ikke mulighet til å informere om bevegelser og detaljer. Det er det kun mekleren som gjør.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av en eventuell konflikt.

Inntil utskillingen var medlemmene i Fellesforbundet omfattet av Forsvarets verkstedoverenskomst, mens FLTs medlemmer var en del av Hovedtariffavtalen i staten. AIM gikk inn i Spekter i 2012, og partene ble i første omgang enig om å videreføre gjeldene avtale fram til årets tariffrevisjon. Der ble man ikke enig om noen ny overenskomst, og dermed gikk turen til Riksmekleren.

Oppdatert: I 1800-tida i kveld pågikk meklingen for fullt. Det er planlagt middagspause fra klokken 1830.

Vi kommer tilbake med nye oppdateringer utover kvelden, men følg også med på www.fellesforbundet.no og www.flt.no