-Jeg er tilfreds med at vi kommer i mål og slipper en konflikt i togtrafikken. Det ble en lang og hard økt hos Riksmekleren, men vi fikk gjennomslag for noen viktige krav både på økonomi og prinsipper, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.

Etter innledende forhandlinger mellom partene, samt hjelp fra LO Stat og Spekter, måtte man tidligere i juni konstatere at det ikke var noen vei utenom Riksmeklerens kontor for Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB. Forbundet varslet at de ville ta ut 24 lokførere, de fleste på østlandet , i streik om det ikke ble noen løsning.

Den kom altså tidlig torsdag morgen. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget, altså med en ramme på 3,3 prosent. I tillegg er det gjort endringer i overenskomsten, som imøtekommer prioriterte krav fra lokførerne.

Det kanskje viktigste stridstemaet har vært i hvilken grad variable tillegg skal være pensjonsgivende. Lokførerne, som har mye skift- og turnusarbeid, er opptatt av at variable tillegg må bli pensjonsgivende på samme måte som fastlønn.

Man kom ikke helt i mål på dette spørsmålet. Men det er satt ned et partsammensatt utvalg som skal jobbe med dette framover.

Med enighet i denne meklingen er området NSB i Spekter sluttført. Resultatet skal på uravstemning, med svarfrist til Riksmekleren 22. august.