LO Stat og Spekter ble nesten tre timer på overtid enige om løsning i meklingen for lokomotivførere ansatt i NSB og NSB Gjøvikbanen. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har fått et lønnsoppgjør på linje med resten av samfunnet. 

- Meklingen har vært krevende, men vi har landet oppgjøret på en akseptabel måte for våre medlemmer, sier forbundsleder Rolf Jørgensen i NLF.

Stridens kjerne har vært hvor mye av lønna det skal gis pensjon for. Lokomotivførere har store variable tillegg. Rundt 10 prosent av lønna har ikke vært pensjonsgivende.

- I meklingen har vi fått gjennomslag for endringer i tilleggene, slik at mer av lønna blir pensjonsgivende. Dette var vårt viktigste krav, forteller Rolf Jørgensen.

NSB og NLF er i meklingen blitt enige om å sette i gang et arbeid for å diskutere pensjonsordninger for lokomotivførere.

- Vi går en krevende framtid i møte. NSB og de ansatte står foran store endringer med regjeringens jernbanereform. Vi har derfor sagt ja til å diskutere hva slags framtidige pensjonsordninger vi kan enes om, forteller LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.

Forutsetningen er at alle tillegg skal være pensjonsgivende i en eventuell ny pensjonsordning.