Pensjon er utsatt lønn, og skal være gjenstand for diskusjon og forhandling. Ikke et diktat fra arbeidsgiverne.

- Vi jobber for at ansatte skal gå ut av arbeidslivet med rak rygg og stolthet. Jeg er glad vi fikk gjennomslag i meklingen og unngikk storstreik, sier Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat.

Strid om pensjon er hovedårsaken til gigantmeklingen mellom LO Stat og Spekter. I løpet av fire dagers intens mekling har LO Stat og forbundene sikret medlemmenes rett til å ha en hånd på rattet når pensjoner skal forhandles i framtiden. 

- Det var avgjørende for oss at vi kom til enighet om pensjoner, der streikeretten slås fast, sier Eivind Gran.

LO Stat meklet på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Her ble det meklet med uenighet om pensjon:
• Vinmonopolet
• Ruter
• Flytoget
• SIVA, Selskapet for industrivekst
• Norlandia Barnehagene
• AIM Norway
• Studentsamskipnaden i Bergen
• Studentsamskipnaden i Stavanger
• Studentsamskipnaden i Østfold


Her ble det meklet på andre saker enn pensjon:
• Drammen Scener
• Norlandia Pasienthotell
• Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
• SiO Mat og Drikke

Om Spekter-forhandlingene:
• A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).
I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.
I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.
• Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster.
Slik er inndelingen: 1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak