Partene i oppgjøret mellom Spekter/Norlandia og LO Stat/Fagforbundet og Fellesforbundet, samt de andre forhandlingssammenslutningene ble i dag tidlig enige om et anbefalt resultat for alle tre områder det ble meklet for. Meklinga omfattet ansatte i barnehager, sykehjem og pasienthotell.

Striden stod blant annet om et krav fra Norlandia om omlegging av pensjonsordningen. Skissen som partene anbefaler medfører at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg (PSU) som skal legge grunnlaget for en løsning på pensjonsspørsmålet i det private konsernet som leverer tjenester til helse- og undervisningssektoren.

Det var tre separate meklinger for de ulike områdene i det private konsernet, men det ble meklet samtidig. I første omgang var de ansatte i barnehagene som ville bli tatt ut i streik tirsdag.

- Det har vært en lang og svært komplisert meklingsrunde. Først i fjorårets oppgjør, så i forrige uke og nå har vi holdt på nesten i et døgn sammenhengende. Jeg er glad for at vi klarte å komme i mål, sier Øystein Gudbrands, som håndterte meklingen på vegne av LO Stat

Det har vært en styrke at arbeidstakersiden, altså LO, Unio og YS har kjørt et felles løp i meklingen, sier Fagforbundets Odd Haldgeir Larsen

I kroner og øre ligger resultatet på nivå med arbeidslivet for øvrig.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene.