Fagforbundet, FO og Delta varslet streik i åtte barnehager i Porsgrunn og Tromsø og påfølgende opptrapping i resten av landet fra mandag av. Streiken er nå avblåst. Det ble i stedet en full seier for hovedkravet, en barnehagepensjon.

MEKLING: Her er forhandlerne som sikret hybridpensjon i Norlandia. Fra venstre: Nestleder i LO Stat Lise Olsen, LO Stat-sekretær Sissel Hallem, Fagforbundets Tone Faugli og Steinar Fuglevaag.

MEKLING: Her er forhandlerne som sikret en rettferdig pensjon i Norlandia. Fra venstre: Delegasjonslededer og nestleder i LO Stat Lise Olsen, LO Stat-sekretær Sissel Hallem, Fagforbundets forhandlingsleder Tone Faugli og Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

En mangeårig kamp.

Det går med andre ord mot en barnehagepensjon på lik linje med andre private barnehager. Dette er en sak fagbevegelsen har kjempet for i flere år. Kampen ble altså kronet med seier et par små timer før meklingsfristen gikk ut natt til torsdag 3. desember. Arbeidsgiver har forpliktet seg til at ordningen skal være på plass innen 1. januar 2023.

- Vi gleder oss over at vi vinner fram med hovedkravet vårt. Det betyr mye for de ansatte i Norlandiabarnehagene. Dette har vært en viktig kamp for en rettferdig pensjon, en pensjon som er lik for kvinner og menn og som varer livet ut, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Trygg og forutsigbar pensjon.

De fleste andre barnehager hadde allerede en pensjon som enten er lik den i kommunene eller en hybridpensjon. Nå får også Norlandia-barnehagene det samme. Dette er trygge og forutsigbare pensjonsordninger. De er gode for både kvinner og menn, og betales livet ut.

- Dette er en seier for alle som hver dag gir barna trygghet og omsorg i Norlandia sine barnehager. De får nå like gode pensjoner som de som jobber i andre barnehager, legger Mette Nord til.

- Vi krevde likeverdig pensjon for alle de private barnehagene, som er lik uavhengig av hvor de jobber og hvem som er eiere. Det gleder vi oss til å fortelle til de ansatte som sto klare til å streike for pensjonsrettighetene sine, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i Delta.

Flest kvinner ansatt.

Et overveldende flertall i Norlandia er kvinner, og de sto i fare for å komme dårligere ut enn andre barnehageansatte uten innføring av hybridpensjon. Nå kan vi slå fast at pensjonene til de ansatte i barnehagene skal gi utbetalinger fra de går av og livet ut.

Her kan du lese Riksmeklerens møtebok (PDF, 162KB)