Meklingen i frontfaget endte med enighet nesten 18 timer på overtid. Resultatet betyr en økonomisk ramme på 3,3 prosent lyder ekspertenes dom. - Et godt utgangspunkt når vi setter oss ned for å forhandle med staten og Spekter til uka, mener de to.

En av hovedårsakene til streiken i staten tidlig på sommeren i 2012 var uklarhet om hva frontfagsramma ville ende på når de lokale forhandlingene i industrien var gjennomført. I tarifforhandlingene i staten må man nødvendigvis ta utgangspunkt i et anslag, siden de endelige tallene ikke foreligger før utpå høsten.

Det har gjentatte ganger vist seg at når to streker skal settes under svaret har anslaget vært for lavt. Dette har skapt en etterslepsproblematikk for offentlig sektor. Også foran årets oppgjør, sier Rønoldtangen.

Holden-utvalget pekte spesielt på dette i sin rapport og slo fast at det må gjøres en grundigere jobb på et tidligere tidspunkt.

- Vi er tilfreds med at man nå gjør et grundigere arbeid, men det er ikke tvil om at NHO har en stor jobb å gjøre med å disiplinere spesielt funksjonærene i industrien, sier de to.

Utover dette har de ikke lyst til å si mer om det som skal skje til uka.

- Forhandlingene tar vi med motparten. Vi skal være konstruktive, og håper selvfølgelig at arbeidsgiversiden er det samme, sier Rønoldtangen og Gran.