LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for de videre forhandlingene på hver enkelt overenskomst (B-del). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

De fleste områdene som nå er inne i sine B-delsforhandlinger har frist til 30. april med å be om bistand fra LO Stat og Spekter sentralt. I Helseforetakene er det egne frister. LO Stat har sine folk i Møllergata klare, og henter også inn to av distriktssekretærene for å stille godt nok rustet når forhandlingene går seg fast og behovet for hjelp oppstår.

- Ved forrige hovedoppgjør ga vi bistand i 30 forhandlinger. Fire av disse endte i mekling. Selv om alle tariffoppgjør lever sitt eget liv, planlegger vi for et lignende omfang også i år, sier LO Stats nestleder, Eivind Gran.

Han forteller at LO Stats Spekter-folk i denne fasen bruker mye tid på planlegging og å gi råd til dem som ber om det.

- Vi skal jo ikke bare yte bistand. Vi må også forberede uravstemninger for alle områdene. Men dette er jo prosesser vi har vært gjennom noen ganger før, så vi regner med at det skal gå greit, sier han.