Her kan du lese mer om hvordan forløpet er i tariffoppgjørene i staten og Spekter:

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 52.000 medlemmer i Spekter. Der ligger det over 200 overenskomster fordelt på 10 områder. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

Spekteroppgjøret befinner seg nå i en fase der partene i hver enkelt overenskomst lokalt forsøker å komme fram til en forhandlingsløsning. De som ikke klarer det, kan be om bistand fra LO Stat og Spekter før turen eventuelt må gå til Riksmekleren.

Noen steder går det greit. Både i områdene Posten (område 8) og Norges Bank (område 2) kom man i mål etter forhandlinger. Nettbuss (område 5) er en del av bussoverenskomsten, som kom i mål i forrige uke. Områdene 4 (Lovisenberg) og 10 (Helseforetakene) har egne frister.

Mandag kunne LO Stat-nestleder Eivind Gran og hans folk summere opp ståa for resten av områdene.

Opptellingen viser at det står 29 virksomheter på bistandslista etter at fristen for å be om hjelp har gått ut.

- Det er faktisk et lavere nivå enn vanlig i hovedoppgjør, forteller Eivind Gran. - Men det trenger ikke å bety at utfordringene blir færre. Det gjenstår ennå litt kartlegging før vi har full oversikt over problemområdene.

Det LO Stat vet, er at pensjon har kommet opp som et problem i område 1 (Teatre og orkestre). Arbeidsgiversiden krever endringer i pensjonsordningene, noe arbeidstakerne naturlig nok ikke er villig til å imøtekomme.

Områdene 3 (Avinor/OSL), 6 (NRK) og 7 (NSB) foregår det fortsatt forhandlinger uten bistand, men de står på lista hvis det skulle bli behov for det.

I område 9, som er Spekters samleområde for svært mange virksomheter, er det bedt om bistand ved 17 virksomheter. Og det er her man tar fatt allerede denne uka. Spekter-gruppa i Møllergata er forsterket med to av distriktssekretærene i LO Stat i perioden det skal gis bistand.

- Og da er det bare å jobbe seg nedover lista. Godt gammeldags hardt arbeid for å finne løsninger, sier Gran.