26. februar klokka 10.00 venter Riksmekleren for 2.200 medlemmer i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i Bane Nor. Blir vi ikke enige, er vi i streik fra arbeidstidens begynnelse 27. februar.

- Avstanden er stor. Nå må vi jobbe for å finne løsninger i mekling, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Uenigheten handler både om hva vi skal leve av, og hvordan vi skal leve livene våre.

- Lønna vår er viktig. Tilleggene våre er viktige. Rettighetene våre er viktige. Fritiden vår er hellig. Vi vil vite når vi kan hente i barnehagen, bli med på helgeturer og si ja til bursdager, uten å spørre sjefen først. Vi skal styre vår egen fritid, sier Jane Brekkhus Sæthre.

- Ansatte er blitt lovet at vi ikke skal tape på etableringen av Bane Nor. I praksis er det akkurat det som kan skje. Vi har ikke mye å gå på. Vi skal sikre medlemmene en trygg og god arbeidsplass, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Dette krever vi videreført fra Jernbaneverket:

 • Arbeidstidsordninger
 • Turnusordninger
 • Beredskapsordninger
 • Overtidsordninger
 • Diettordninger
 • Seniordager
 • Oppsigelsestid
 • Reisetid
 • Personalbilletten
 • Betalt spisepause

Bakgrunn.

Bane Nor ga beskjed i 2016 om at alle gamle avtaler vi hadde i staten ble sagt opp. Det vil si at tariffavtalen fra Jernbaneverket og alle særavtaler ble nullet. Det kunne de gjøre fordi Bane Nor gikk ut av staten, og ble en del av Spekter-området fra 1. januar 2017.

Etter 35 møter med Bane Nor strandet forhandlingene før jul. LO Stat og Spekter tok da over forhandlingene. Etter to møter med Spekter brøt LO Stat den 11. januar forhandlingene på vegne av NJF og NLF, og opprettelsen av tariffavtale for våre medlemmer i Bane Nor gikk til mekling.

LO Stat leder meklingen på vegne av NJF og NLF. Mekler er Mats Wilhelm Ruland. Han vil ha med seg to medmeklere.

Streikeuttak.

Følgende er tatt ut i første streikeuttak:

 • Trondheim: 50 medlemmer
 • Oslo: 16 medlemmer
 • Hamar: 2 medlemmer