- NRK har valgt å gi NTLs medlemmer mindre i lønnstillegg enn andre, derfor er vi i mekling, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

NRK har innført en urettferdig måte å fordele lønn på. NRK hevder de tilbyr like lønnstillegg til alle. Men unnlater å si at ansatte deles opp i grupper, basert på hvilken fagforening ansatte er medlem i.

- Dette er en villet forskjellsbehandling vi ikke kan sitte rolig å se på, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

- Over tid vil lønnsforskjellene eksplodere, og det vil bli nærmest umulig å rette opp i urettferdig lønn, poengterer Lise Olsen.

- NTL NRK krever lik lønn for likt arbeid. Våre medlemmer skal ha samme lønnsutvikling over tid, som kollegaer det er naturlig å sammenlikne seg med, sier Trine Steen, leder i NTL NRK.

Kommer ikke partene til enighet, går 523 ansatte ut i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 13. november.