Seksti av Fagforbundets medlemnmer det er meldt plassfratredelse for er ansatt i Akasia Barnehage AS, fordelt på i alt sju barnehager i Bergens-området. De resterende 34 er i Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS. 

Bytte av arbeidsgiverorganisasjon

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Halvparten av barnehagene i Akasia kommer fra PBL, en arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge, mens den andre halvdelen kommer fra KA, en arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring. Medlemmer innen kirke, gravplass og eiendomsforvaltning kommer alle fra KA-området. 

Ikke bare Fagforbundet sin kamp

Ved bruddet i februar 2017 var uenighet om pensjon en sentral og en utløsende faktor. Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet førte ikke fram. I tillegg til Fagforbundet har Utdanningsforbundet, Delta og Lederne medlemmer i de tre virksomhetene Akasia Barnehage AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS. Alle Fagforbundet sine medlemmer som omfattes av plassfratredelsen er informert.