- Vi har fått et godt resultat som blant annet prioritere lavtlønte, sier forhandlingsleder Gerd Øiahals.

Inkludert det generelle tillegget fra A-delsforhandlingene, er det gitt et tillegg på 7 200 kroner for de som har lønnstrinn opp til 51. For de med lønnstrinn 52 til 100 gis det et tillegg på 1,5 prosent.

I tillegg er partene enige om at pensjonsinnskuddet mellom 7,1G og 12G økes med 7 prosentpoeng med virkning fra 1. juli.

Det avsettes en justerings- og normeringspott på 3 millioner med virkning fra 1.november.

Se også: Enighet i første del av Spekter-oppgjøret