- Vi er fornøyde med å ha videreført og tariffestet pensjon, som gir oss rett til framtidige forhandlinger. Dessuten fikk vi slått tilbake angrep på lønn- og arbeidstid, sier forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat.

LO Stat, YS og Unio har samarbeid godt gjennom forhandlingene, og er fornøyd med å ha oppnådd kollektive løsninger som er like for alle medlemmene.

Nå skal tariffoppgjøret sendes ut til uravstemning.