Lønnsoppgjøret mellom Flytoget og Norsk Jernbaneforbund skal til mekling i august, som med NSB. Flytoget og lokførerne ble imidlertid enige. Lønnsoppgjøret i område 9 blir sendt til uravstemning i august.  

- Vi er godt fornøyd med resultatet og anbefaler derfor medlemmene å stemme ja i uravstemningen, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Følgende virksomheter er omfattet av Spekter område 9:

 • Aim Norway
 • Baneservice
 • Broadnet
 • Det Norske Myntverket
 • Falck brann og Redningstjeneste
 • Felleskjøpet Agri
 • Fjellinjen
 • Flytoget (enighet med Norsk Lokomotivmannsforbund)
 • Green Cargo
 • Hector Rail
 • Hålogoland Kraft
 • Mantena
 • Mediq Norge
 • Norges Håndballforbund
 • Norsk Medisinaldepot
 • Norsøk
 • Relacom
 • Sporveien
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter