- I år har det vært særdeles vanskelige forhandlinger. Vi er i en krevende Korona-situasjon og mange virksomheter opplever tøffe tider. Samtidig er det mange virksomheter der Korona-situasjonen ikke i så stor grad påvirker hverdagen, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Alle får et generelt tillegg på 975 kroner, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene ute på virksomhetene, den såkalte B-delen.

-  LO Stat og Spekter er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn, likelønn, likestilling samt hensynet til fagarbeidere og langtidsutdannede i de lokale forhandlingene, sier Lise Olsen.

Med lavlønte menes de som tjener 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere.

Bærekraft.

LO Stat har i årets forhandlinger krevd større fokus på bærekraft og klima. I forhandlingene ble LO Stat enige med Spekter om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv, i tråd med FNs bærekraftmål.

- Vi er enige med Spekter viktigheten av å diskutere og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere miljøavtrykket på virksomhetsnivå, sier Lise Olsen.

LO Stat og Spekter forplikter seg til å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.

- Videre skal det utarbeides en veileder til hvordan partene i virksomhetene kan samarbeide om fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet, sier Lise Olsen.

Teknologisk utvikling.

LO Stat og Spekter har avtalt at det skal utarbeides en eksempelsamling på hvordan parter lokalt samarbeider om teknologisk utvikling, innføring og bruk av teknologiske systemer og eventuelle kontrolltiltak samt innføring av kunstig intelligens.

- Med utgangpunkt i blant annet eksempelsamlingen skal arbeidet munne ut i en konferanse om teamet, sier Lise Olsen.

Last ned protokollen her (PDF) (3MB)

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.

Frister for lokale forhandlinger på virksomhetene.

Frist for å be om bistand fra sentrale parter ute på virksomhetene er 17. september klokka 15.00, og frist for avslutning er 23. september klokka 15.00. Unntaket er Norges Bank der fristene er henholdsvis 23. september og 30. september, samt områdene 10, 11 og 13 der frister avtales senere.

13 områder i Spekter.

Overenskomstområde 1 Kultur:

 • Arktisk Filharmoni AS
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Dansens Hus AS
 • Den Norske Opera & Ballett AS
 • Det Norske Blåseensemble anno 1734
 • Drammen Scener AS
 • Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)
 • Music Norway
 • Musikkselskapet Harmonien
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nobels Fredssenter
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Forfattersentrum
 • Operaen i Kristiansund
 • Oslo Konserthus AS
 • Oslo-Filharmonien
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Trondheim Symfoniorkester
 • Østnorsk Jazzsenter

 

Teatrene med felles overenskomst:

 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Brageteatret
 • Carte Blanche AS
 • Den Nationale Scene
 • Det Norske Teatret
 • Haugesund Teater
 • Det Vestnorske Teateret
 • Hålogaland Teater
 • Kilden Teater og Konserthus
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Turnéteatret i Trøndelag
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Teater Vestland
 • Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)
 • Teater Innlandet
 • Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)
 • Trøndelag Teater.

 

Overenskomstområde 2 Norges Bank:

 • Norges Bank

 

Overenskomstområde 3 Avinor:

 • Avinor AS
 • Avinor Flysikring AS
 • Svalbard Lufthavn AS

 

Overenskomstområde 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:

 • AtB AS
 • Bane NOR SF
 • Brakar AS
 • Electronic Chart Centre AS, ECC
 • Enova SF
 • Entur AS
 • Finnmarkseiendommen, Fefo
 • Garantikassen for fiskere
 • Innovasjon Norge
 • Konsentra AS
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Tipping AS
 • Ruter AS
 • Sio Mat og Drikke AS
 • SIVA, Selskapet for industrivekst SF
 • Statnett SF
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Asta
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ
 • Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Trygg Trafikk
 • Vinmonopolet, AS

 

Overenskomstområde 5 Vy Buss:

 • Vy Buss AS

Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Vy Buss.

 

Overenskomstområde 6 NRK:

 • NRK AS

 

Overenskomstområde 7 Tog:

 • CargoNet AS
 • SJ Norge AS
 • Flytoget AS
 • Go-Ahead Norge AS
 • Green Cargo AS
 • Hector Rail AB
 • Vygruppen AS
 • Vy Gjøvikbanen AS
 • RailCombi AS

Overenskomstområde 8 Posten Norge:

 • Bring Courier & Express Norge AS
 • Bring Home Delivery Norge AS
 • Bring Linehaul AS
 • Bring Transportløsninger AS
 • Bring Warehousing AS
 • Posten Norge AS

 

Overenskomstområde 9 Øvrige:

 • Baneservice AS
 • Det Norske Myntverket AS
 • Falck Brann & Redningstjeneste AS
 • Fjellinjen AS
 • Fjellinjen Utsteder AS
 • Global Connect AS
 • Hålogaland Kraft AS
 • Infranord Norge AS
 • Kongsberg Aviation Maintenance Services AS
 • Mantena AS
 • Mediq Norge AS
 • Norges Håndballforbund
 • Norsk Medisinaldepot AS
 • NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
 • NSB Trafikkservice AS
 • OneCo Networks AS
 • Sporveien AS
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

 

Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift:

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF

 

Overenskomstområde 11 Øvrige Helseforetak

 • Sykehuspartner HF
 • Luftambulansetjenesten HF
 • Pasientreiser HF
 • Helse Vest IKT AS
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF

 

Overenskomstområde 12 Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst:

 • 2Care Oslo AS
 • Akasia Kirke og Gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS
 • Akasia Barnehage AS
 • Aleris Røntgen AS
 • Diakonissehuset Lovisenberg
 • LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke
 • Lovisenberg Omsorg AS
 • Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS
 • N.K.S. Helsehus Akershus AS
 • Norlandia Preschool AS
 • Norlandia Care AS
 • Norlandia Care Group AS
 • Rehabiliteringssenteret Air AS
 • Sophies Minde Ortopedi AS
 • Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV
 • Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse
 • Unicare BAB AS
 • Unilabs Norge AS
 • Valnesfjord Helsesportssenter

 

Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale:

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
 • Martina Hansens Hospital AS
   

 

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

 • Akershus universitetssykehus HF (EL og IT)
 • BORI BBL (Fagforbundet)
 • Din Utvikling (Handel og Kontor)
 • Helse Midt Norge RHF (EL og IT)
 • Helseplattformen AS (Fagforbundet/EL og IT/FO)
 • Klubben i Røverstaden (Fagforbundet)
 • NIMI AS (Fagforbundet)
 • OCA – Office for Contemporary Art Norway (NTL)
 • VESO (NTL)
 • Volvat Medisinske Senter AS (Fagforbundet)
 • Østfold Internasjonale Teater (Fagforbundet)

 

Utenfor områdeplassering:

 • Helse Nord IKT HF
 • Sykehusapotekene HF
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Diakonistiftelsen Røysum
 • OCH Ortopdi AS
 • Røde Kors Rehabiliteringssenter AS
 • Stiftelsen Ribo
 • Unicare Rehabilitering AS

 

Last ned protokollen her (PDF) (3MB)