Meklingen gikk litt på overtid før LO Stat og Spekter ble enig. Resultatet ble kr. 12000 fra 1.4 og ytterligere et tillegg på kr. 2100 fra 1.8 til alle Norsk Jernbaneforbunds medlemmer.

- En utfordrende mekling der avstanden mellom krav og tilbud var stor i utgangspunktet. Resultatet som foreligger gir våre medlemmer  i et typisk lavlønnsyrke en god og fortjent lønnsvekst, sier Øystein Gudbrands, som ledet LO Stats delegasjon i forhandlingene.