Lokomotivførere i Flytoget får et månedlig tillegg på 1200 kroner gjeldende fra 1. mai. Førere under grunnopplæring gis et månedlig tillegg på 824. 

Som en del av årets oppgjør har partene også forhandlet om bortfallet av en lojalitetsavtale. Her ble partene enig om at dette skal kompenseres med et månedlig tillegg på 1400 kroner gjeldende fra 1. januar.