Resultatet:

Et generelt tillegg på kroner 4 fra 1.april 2014 per time til alle. 
• Kroner 2 per time fra 1.oktober 2014.
• I tillegg fikk partene på plass et fagbrevtillegg på kroner 1 per time fra 1.april 2014.
• Meklingen ga også resultat for mellomoppgjøret 2015. Det er enighet om at det gis et tillegg kroner 2 per time, utover det generelle resultatet.

Forbundsleder Kjell Atle Brunborg sier seg fornøyd med resultatet i oppgjøret isolert, men lover mer kamp for lønna til medlemmene.

- Dette vil bringe sjåførene opp på 98 prosent av gjennomsnittet i industrien. Vi skal klare det siste stykket også, sier Brunborg. 

Denne saken saken vil bli oppdatert.