Etter virksomhetsforhandlinger og bistand fra LO Stat og Spekter ble det tirsdag klart at tariffoppgjøret i NRK blir en sak for Riksmekleren senere i mai. Klarer ikke de å løse flokene vil det bli konflikt blant NTL og MFOs medlemmer i NRK.

Hovedårsaken til bruddet er uenighet om innretning på økonomien i oppgjøret.

- Hovedproblemet er at vi anser at de lavtlønte kommer mye dårligere ut enn de høytlønte i kroner og øre. Dette har vært en tendens i NRK de siste seks årene, sier Lise Olsen, som leder forhandlingene på vegne av LO Stat.

- Helst skulle vi selvfølgelig kommet fram til en forhandlingsløsning, men siden dette viste seg umulig er det greit at Riksmekleren får prøve å finne en løsning, sier Olsen.

YS og Norsk Journalistlag har allerede sagt ja til forhandlingsresultatet. 

I samarbeid med Riksmekleren vil partene nå finne datoer for mekling og utløp på den.