- I Anne-Kari Bratten får Spekter en direktør som kjenner oss i LO Stat godt. Vi kjenner også henne som arbeidsgivermotpart gjennom mange år. Vi ønsker henne velkommen og lykke til i jobben, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Lars Haukaas som har vært administrerende direktør i Spekter i 18 år, har i forbindelse med at han fyller 65 år i 2013, ønsket å tre tilbake som administrerende direktør. Gjennom sine 18 år som sjef har Haukaas utviklet Spekter fra den lille arbeidsgiverforeningen NAVO for noen få fristilte statlige virksomheter, til dagens Spekter.

Bratten har vært ansatt i Spekter i snart 12 år og har de siste fem årene hatt stillingen som viseadministrerende direktør.

- Jeg er ydmyk i forhold til den tilliten som styret i Spekter har vist meg og ikke minst fordi jeg skal ta over stafettpinnen etter Lars Haukaas. Spekters medlemsvirksomheter er viktige for både velferdssamfunnet og for næringslivet, sier Bratten i en pressemelding mandag.