Spekter-oppgjøret flyttes nå ut i virksomhetene, der B-delene skal forhandles av partene lokalt. I område 4 og 10 (Helse) gjennomføres det en egen samkjørt forhandlingsrunde.

I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret. De er fordelt på 10 områder. Over 200 overenskomster skal forhandles med bakgrunn i noen grunnleggende kriterier.

Forhandlingssystemet i Spekter er slik at partene lokalt har fått en frist til å bli enige. Skjærer forhandlingene seg, må LO Stat og Spekter trå til med bistandsforhandlinger. Og det er i denne fasen LO Stats Spekterfolk vet hvor mye jobb det egentlig blir i årets oppgjør. Blir det brudd i bistandsforhandlingene også, går turen til Riksmekleren.

Slik er fristene: Frist for å be om bistand i områdene 1 (Opera, orkestre og teatre), omåde 2 (Norges Bank), område 3 (Avinor), område 7 (NSB), område 8 (Posten), og område 9 (samleområde) er fredag 19. april klokka 15.00, med avslutningsfrist fredag 26. april klokka 12.00.

For område 6 (NRK) er fristene henholdsvis 26. og 30. april.

Helseområdene (4 og 10) skal avtale egne frister.

Område 5 (Nettbuss) ble avsluttet samtidig med LO/NHO-oppgjøret natt til mandag.