Å få besøk av partene i Avinor/OSL under tariffoppgjøret har blitt noe av en vane for Riksmekleren. Stort sett har mekleren funnet en løsning som begge parter har kunnet gå for, men i 2008 endte det i en fem dager lang streik, som som førte til stenging av en rekke lufthavner og skapte problemer for mange reisende.

Men det er et godt stykke fram før man kan begynne å snakke om konflikt i år.

- Det er beklagelig at dette oppgjøret ender hos Riksmekleren, men det var ikke mulig å få til noen bevegelse under forhandlinger og vår bistandsrunde, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Bruddet i forhandlingene er nå meddelt Riksmekleren. Meklingsfristen er satt til 8. juni ved midnatt.