Forberedelsene til tariffoppgjøret i 2012 har foregått en god stund allerede. Den neste måneden blir brukt til å samordne kravene LO Stat skal legge fram for staten den 12. april klokka 10 og den 18 april klokka 10 for arbeidsgiverforeningen Spekter. Innspillene fra LO Stats medlemsforbund blir behandlet i de respektive forhandlingsutvalgene fram mot oppstart.

Vi følger selvfølgelig tariffoppgjøret fra start til mål på våre tariffsider.

Her kan du lese mer om tariff i staten.

Her kan du lese mer om det samme i Spekter.

Allerede fredag 16. mars møtes Fellesforbundet og Norsk Industri til forhandlingene i frontfagene. Her legges mye av rammen for helheten i årets hovedoppgjør.

Ønsker du å følge utviklingen i tariffoppgjøret i alle sektorer, så har  LO samlet over 300 overenskomster som skal reforhandles ved tariffoppgjøret 2012 i en brukervennlig nettløsning. Her får du en grei oversikt over utviklingen i hvert enkelt oppgjør gjennom forhandling, evt mekling, konflikt og behandling i nemd.