Medlemmene i LO Stats forbund fikk i A-delsforhandlingene et generelt lønnstillegg på kr 2438,- per år. Dette er identisk med det generelle tillegget i frontfaget.

Det generelle tillegget er alle medlemmene sikret. A-delsforhandlingene i Spekter danner grunnlaget for de videre forhandlingene ute i hver enkelt virksomhet (B-delen). I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

-Vi vet at det går godt økonomisk i mange av Spekters virksomheter. Det forventer vi at våre medlemmer får dra nytte av når forhandlingene fortsetter utover våren, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

I de videre forhandlingene kreves det at det skal legges vekt på lavlønn/likestilling/likelønn og hensynet til langtidsutdannede. I tillegg stilles krav om bedring i godtgjøring for arbeid på ubekvem tid/helg.

I frontfagsforhandlingene ble partene enige om en styrking av rettigheter for innleide arbeidstakere fra vikarbyråer. LO Stat fremmet og fikk gjennomslag for det samme kravet i A-delsforhandlingene.

- Dette siste er et viktig resultat også for medlemmene i Spekters virksomheter, sier forhandlingsleder Eivind Gran i LO Stat.

LO Stat krevde også en forsterket seniorpolitikk. Partene ble enige om at det lokalt skal drøftes aktuelle virkemidler for at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid.

LO Stats medlemsforbund har i dag om lag 53.000 medlemmer i Spekter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret.

LAST NED: Protokollen fra de innledende forhandlingene i PDF-format (910KB)