Distriktssekretær Birgit Stav er veldig fornøyd med den store interessen for kurset. Spesielt liker hun at så mange nye fjes befinner seg i salen.

Tilsvarende kurs arrangeres i alle distriktene denne våren og den store interessen tyder på at temaet er sterkt ønsket av tillitsvalgte og medlemmer ute i virksomhetene. Kurset er nyutviklet, blant annet basert på erfaringene fra 2012 da det endte med streik i staten.

Kursdeltakerne får på disse kursene lære gangen i et tariffoppgjør. Dette berører begrepsbruk, hvem forhandler, hvilke krav kan stilles og hva regulerer lønna vår, og ytre og indre påvirkninger. Med meklingen i frontfaget i alle kanaler ble kurset svært så dagsaktuelt.