LO Stat har landet den sentrale delen av lønnsoppgjøret for over 55.000 medlemmer i Spekter-området. Alle får et sentralt tillegg på 4.875 kroner. Medlemmer som tjener 430.221 eller mindre får 3.900 kroner ekstra.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i de sentrale forhandlingene, den såkalte A-delen. Neste steg er forhandlinger ute på den enkelte virksomhet (B-delen). For helseforetakene føres det egne forhandlinger i neste etappe.

Frister for lokale forhandlinger på virksomhetene.

Frist for å be om bistand fra sentrale parter ute på virksomhetene er fredag 3. mai klokka 15.00, og frist for avslutning er fredag 10. mai klokka 15.00. Unntaket er NRK der fristen er 30. april, samt områdene 10 og 13 der frister avtales senere.

Her kan du lese protokollen fra lønnsforhandlingene. (PDF, 145KB)

13 områder i Spekter.

Spekter er delt inn i 13 områder, flere av områdene har flere virksomheter.

Overenskomstområde 1, Kultur:

 • Arendal Kulturhus AS
 • Dansens Hus AS
 • Den Norske Opera & Ballett AS
 • Det Norske Blåseensemble anno 1734
 • Drammen Scener AS
 • Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)
 • Music Norway
 • Musikkselskapet Harmonien
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nobels Fredssenter
 • Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Forfattersentrum
 • Operaen i Kristiansund
 • Oslo Konserthus AS
 • Oslo-Filharmonien
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Trondheim Symfoniorkester

 

Teatrene har felles overenskomst: 

 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Brageteatret
 • Carte Blanche AS
 • Den Nationale Scene
 • Det Norske Teatret
 • Haugesund Teater
 • Hordaland Teater
 • Hålogaland Teater
 • Kilden Teater og Konserthus
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Nord-Trøndelag Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Sogn og Fjordane Teater
 • Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)
 • Teater Innlandet
 • Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)
 • Trøndelag Teater.


Overenskomstområde 2, Norges Bank:

 •  Norges Bank

 

Overenskomstområde 3, Avinor:

 • Avinor AS
 • Avinor Flysikring AS
 • Svalbard Lufthavn AS

 

Overenskomstområde 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag: 

 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • AtB AS
 • Brakar AS
 • Electronic Chart Centre AS, ECC
 • Enova SF
 • Finnmarkseiendommen, Fefo
 • Garantikassen for fiskere
 • Innovasjon Norge
 • Konsentra AS
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Tipping AS
 • Ruter AS
 • Sio Mat og Drikke AS
 • SIVA, Selskapet for industrivekst SF
 • Statnett SF
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Asta
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ
 • Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Trygg Trafikk
 • Vinmonopolet, AS


Overenskomstområde 5, Nettbuss: 

 • Nettbuss AS
 • Nettbuss Travel AS
 • Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

 

Overenskomstområde 6, NRK:

 •  NRK AS

 

Overenskomstområde 7, NSB:

 •  CargoNet AS
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • NSB Trafikkservice AS
 • RailCombi AS

 

Overenskomstområde 8, Posten Norge: 

 • Bring Express Norge AS
 • Bring Linehaul AS
 • Bring Transportløsninger AS
 • Bring Warehousing AS
 • Posten Norge AS

 

Overenskomstområde 9, Øvrige:

 •  Baneservice AS
 • Falck Brann & Redningstjeneste AS
 • Green Cargo Togdrift AS
 • NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
 • Mantena AS
 • AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance
 • Broadnet AS
 • Det Norske Myntverket AS
 • Felleskjøpet Agri SA
 • Fjellinjen AS
 • Flytoget AS
 • Hector Rail AB
 • Hålogaland Kraft AS
 • Mediq Norge AS
 • Norges Håndballforbund
 • Norsk Medisinaldepot AS
 • Relacom AS
 • Sporveien AS
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

 

Overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift:

 •  Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF


Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak

 •  Sykehuspartner HF
 • Luftambulansetjenesten HF
 • Pasientreiser HF
 • Helse Vest IKT AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Nord IKT HF

 

Overenskomstområde 12, Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst: 

 • Akasia Kirke og Gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS
 • Akasia Barnehage AS
 • Aleris Røntgen AS
 • Diakonissehuset Lovisenberg
 • LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke
 • Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS
 • N.K.S. Helsehus Akershus AS
 • Norlandia Preschool AS
 • Norlandia Care AS
 • Norlandia Care Group AS
 • Rehabiliteringssenteret Air AS
 • Sophies Minde Ortopedi AS
 • Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV
 • Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse
 • Unicare BAB AS
 • Unicare Hjemmetjenester AS
 • Unicare Omsorg AS
 • Unicare Små Enheter AS
 • Unilabs Laboratoriemedisin AS
 • Unilabs Norge AS
 • Valnesfjord Helsesportssenter

 Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale: 

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
 • Martina Hansens Hospital AS


Ikke områdeplassert:

 • Bane NOR SF


Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

 • NMD/Vitus (Fagforbundet)
 • Norsk Helsenett SF (El & IT)
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Baratt Due Musikkinstitutt
 • Sykehusapotekene Midt-Norge
 • Vestre Viken HF (El & IT)
 • InfraNord Norge AS
 • Østnorsk Jazzsenter
 • Stiftelsen Ribo
 • Entur AS
 • Unicare Rehab
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF