Dermed er det streik for pensjon til alle ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal, Universitetssykehuset Nord-Norge, Vestre Viken, Sykehuset Vestfold og Ahus.

Ny mekling 28. juni.

Fredag 28. juni har sykehusstreiken vart en måned. Etter loven skal partene da inn til tvungen mekling hos Riksmekleren.

Dermed møtes LO Stat og Spekter klokka 10 denne dagen. LO Stats forhandlingsleder, Øystein Gudbrands, har ikke hørt noe fra motparten.

– Vi stiller opp og håper at det skjer noe, men vi har ingen signaler på det nå, sier Øystein Gudbrands.

Forrige gang partene hadde kontakt var i den frivillige meklingen 11. juni.

– Det er den eneste kontakten vi har hatt siden streiken startet, og det var bare en liten runde der vi konstaterte at vi fortsatt var uenige, sier Øystein Gudbrands.

STREIK: Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug mener Spekters nei til pensjon er blodig urettferdig.

URETTFERDIG: – Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Blodig urettferdig.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

Ni av ti er enige i kravet om pensjon.

En meningsmåling Sentio har tatt opp for Fagforbundet viser at 91 prosent av de spurte er enige med kravet om at deltidsansatte skal få pensjon. Bare fem prosent er uenige, mens fire prosent av de spurte er i tvil.

– Dette viser at det er massiv støtte til streikegrunnlaget. Når 91 prosent sier de støtter kravet vårt, bør det være et kraftig og tydelig signal til sykehusdirektørene og til Anne Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Dette viser at de som streiker støttes av det norske folket, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Hun er begeistra for den klare beskjeden.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

–  Det er ikke fare for liv og helse. Vi driver en forsvarlig konflikt, og skulle likevel arbeidsgiver lokalt mene at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Her er det streik for 516 medlemmer i LO-forbund.

 • 1. streikeuttak 303 totalt.
 • Oslo Universitetssykehus HF: 119
 • St.Olavs Hospital HF: 51
 • Sørlandet Sykehus HF: 62
 • Helse Bergen HF: 71

                                              

 • 2. streikeuttak, 126 totalt.
 • Oslo Universitetssykehus HF: 7
 • St.Olavs Hospital HF: 35
 • Sørlandet Sykehus HF: 32
 • Helse Bergen HF: 0
 • Universitetssykehuset Tromsø: 27
 • Sykehuset Østfold HF: 26

 

 • 3. streikeuttak, 87 totalt.
 •  Oslo Univrsitetssykehus HF: 9
 • Sørlandet Sykehus HF: 5
 •  Vestre Viken HF: 32
 • Sykehuset Vestfold HF: 21
 • Ahus HF: 20