Lurer du på hvorfor de ansatte streiker? De har hatt en livsvarig og god pensjon. Kirkekonsernet Akasia, eid av menighetene og Bergen kirkelige fellesråd, har tatt fra de ansatte denne rettigheten. Ansatte har tilbudt å forhandle om ny pensjon, har protestert og har stevnet Akasia for arbeidsretten. Kirkekonsernet har svart med å saksøke ansatte, for å tvinge fram en dårligere pensjon.

For ansatte er det viktig å beholde kvaliteter i dagens pensjonsordning. Vi krever en pensjon som:

  •  varer livet ut.
  • er forutsigbar og trygg.
  • likestiller kvinner og menn.