Medlemmene i kultursektoren har sagt ja til pensjonsavtalen fra meklingen i begynnelsen av mai. Uravstemningene viser et klart flertall for den nye pensjonsordningen, som dermed kan iverksettes sammen med resten av lønnsoppgjøret i kultursektoren.

Her kan du lese mer om resultatet fra meklingen.