Lønnsoppgjøret for helseforetak og sykehus med driftsavtale er godkjent i uravstemning. I Spekter område 10 (Helseforetak med sykehusdrift) stemte 78,7 prosent av medlemmene ja. I Spekter område 13  (Sykehus med driftsavtale) stemte 83,6 prosent av medlemmene ja.