LO Stats forhandlingsutvalg har godkjent lønnsoppgjøret i Avinor og NRK. Årets oppgjør i Spekters område 3 og 6 er dermed avsluttet. 

Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.